معنی و ترجمه کلمه غضروف به انگلیسی غضروف یعنی چه

غضروف

cartilage
gristle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها