معنی و ترجمه کلمه غضو دسته جنایتکاران به انگلیسی غضو دسته جنایتکاران یعنی چه

غضو دسته جنایتکاران

mobster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها