معنی و ترجمه کلمه غفلت کرد به انگلیسی غفلت کرد یعنی چه

غفلت کرد

forgot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها