معنی و ترجمه کلمه غفلت به انگلیسی غفلت یعنی چه

غفلت

default
forget
inadvertence
laches
neglect
negligence
omission

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها