معنی و ترجمه کلمه غلاف دار به انگلیسی غلاف دار یعنی چه

غلاف دار

glumaceous
thecal
thecate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها