معنی و ترجمه کلمه غلاف شمشیر به انگلیسی غلاف شمشیر یعنی چه

غلاف شمشیر

scabbard


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها