معنی و ترجمه کلمه غلاف میوه به انگلیسی غلاف میوه یعنی چه

غلاف میوه

indusium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها