معنی و ترجمه کلمه غلاف به انگلیسی غلاف یعنی چه

غلاف

case
case ment
casing
glume
pod
sheath
sheathe
sheathing
theca
vagina

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها