معنی و ترجمه کلمه غلبه یافتن بر به انگلیسی غلبه یافتن بر یعنی چه

غلبه یافتن بر

win

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها