معنی و ترجمه کلمه غلبه به انگلیسی غلبه یعنی چه

غلبه

antonomasia
beat
conquest
dominance
domination
prepotency
victory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها