معنی و ترجمه کلمه غلتک مخصوص صیقل فلزات به انگلیسی غلتک مخصوص صیقل فلزات یعنی چه

غلتک مخصوص صیقل فلزات

tumbling barrel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها