معنی و ترجمه کلمه غلتگاه به انگلیسی غلتگاه یعنی چه

غلتگاه

skid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها