معنی و ترجمه کلمه غلت دادن به انگلیسی غلت دادن یعنی چه

غلت دادن

roll


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها