معنی و ترجمه کلمه غلط اظهار داشتن به انگلیسی غلط اظهار داشتن یعنی چه

غلط اظهار داشتن

misstate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها