معنی و ترجمه کلمه غلط برآورد کردن به انگلیسی غلط برآورد کردن یعنی چه

غلط برآورد کردن

misestimate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها