معنی و ترجمه کلمه غلط دادن به انگلیسی غلط دادن یعنی چه

غلط دادن

misdeal

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها