معنی و ترجمه کلمه غلط و اشتباه بخاطر آوردن به انگلیسی غلط و اشتباه بخاطر آوردن یعنی چه

غلط و اشتباه بخاطر آوردن

misremember

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها