معنی و ترجمه کلمه غلط چاپى به انگلیسی غلط چاپى یعنی چه

غلط چاپى

misprint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها