معنی و ترجمه کلمه غلط گیرى کردن به انگلیسی غلط گیرى کردن یعنی چه

غلط گیرى کردن

emend
emendate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها