معنی و ترجمه کلمه غلط گیرى به انگلیسی غلط گیرى یعنی چه

غلط گیرى

correction

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها