معنی و ترجمه کلمه غلط گیرى به انگلیسی غلط گیرى یعنی چه

غلط گیرى

correction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها