معنی و ترجمه کلمه غلیظ تلفظ کردن به انگلیسی غلیظ تلفظ کردن یعنی چه

غلیظ تلفظ کردن

burr

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها