معنی و ترجمه کلمه غلیظ و شیره مانند به انگلیسی غلیظ و شیره مانند یعنی چه

غلیظ و شیره مانند

viscid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها