معنی و ترجمه کلمه غل و زنجیر براى بستن پا به انگلیسی غل و زنجیر براى بستن پا یعنی چه

غل و زنجیر براى بستن پا

anklet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها