معنی و ترجمه کلمه غل و زنجیر پا به انگلیسی غل و زنجیر پا یعنی چه

غل و زنجیر پا

gyve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها