معنی و ترجمه کلمه غور و بررسى به انگلیسی غور و بررسى یعنی چه

غور و بررسى

study

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها