معنی و ترجمه کلمه غوغا به انگلیسی غوغا یعنی چه

غوغا

affray
clamor
clamour
din
embroilment
fray
hubbub
hurly burly
jangle
melee
mob
pandemonium
peal
rave
riot
ruckus
rumpus
scrimmage
scuffle
tumult
turmoil
uproar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها