معنی و ترجمه کلمه غیب گوى نابیناى شهر تبس در یونان به انگلیسی غیب گوى نابیناى شهر تبس در یونان یعنی چه

غیب گوى نابیناى شهر تبس در یونان

tiresias


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها