معنی و ترجمه کلمه غیب گوى نابیناى شهر تبس در یونان به انگلیسی غیب گوى نابیناى شهر تبس در یونان یعنی چه

غیب گوى نابیناى شهر تبس در یونان

tiresias

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها