معنی و ترجمه کلمه غیب گویى از روى سایه مرده به انگلیسی غیب گویى از روى سایه مرده یعنی چه

غیب گویى از روى سایه مرده

sciomacy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها