معنی و ترجمه کلمه غیرخطى به انگلیسی غیرخطى یعنی چه

غیرخطى

nonlinear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها