معنی و ترجمه کلمه غیرخطى به انگلیسی غیرخطى یعنی چه

غیرخطى

nonlinear


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها