معنی و ترجمه کلمه غیرقانونى اعلام کردن به انگلیسی غیرقانونى اعلام کردن یعنی چه

غیرقانونى اعلام کردن

outlaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها