معنی و ترجمه کلمه غیرمجاز به انگلیسی غیرمجاز یعنی چه

غیرمجاز

illegal
unallowable
unauthorized

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها