معنی و ترجمه کلمه غیر بیمارى زا به انگلیسی غیر بیمارى زا یعنی چه

غیر بیمارى زا

avirulent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها