معنی و ترجمه کلمه غیر جایز به انگلیسی غیر جایز یعنی چه

غیر جایز

inadmissible


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها