معنی و ترجمه کلمه غیر حاصلخیز به انگلیسی غیر حاصلخیز یعنی چه

غیر حاصلخیز

infertile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها