معنی و ترجمه کلمه غیر روحانى کردن به انگلیسی غیر روحانى کردن یعنی چه

غیر روحانى کردن

secularize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها