معنی و ترجمه کلمه غیر قابل استفاده شدن در اثر چکه و نفوذ آب به انگلیسی غیر قابل استفاده شدن در اثر چکه و نفوذ آب یعنی چه

غیر قابل استفاده شدن در اثر چکه و نفوذ آب

waterlog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها