معنی و ترجمه کلمه غیر قابل تعمق به انگلیسی غیر قابل تعمق یعنی چه

غیر قابل تعمق

unthinkable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها