معنی و ترجمه کلمه غیر قابل تقسیم بودن اعداد به دو قسمت مساوى به انگلیسی غیر قابل تقسیم بودن اعداد به دو قسمت مساوى یعنی چه

غیر قابل تقسیم بودن اعداد به دو قسمت مساوى

imparity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها