معنی و ترجمه کلمه غیر قابل زنگ زدن به انگلیسی غیر قابل زنگ زدن یعنی چه

غیر قابل زنگ زدن

rust proof

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها