معنی و ترجمه کلمه غیر قابل فسخ بودن به انگلیسی غیر قابل فسخ بودن یعنی چه

غیر قابل فسخ بودن

irrevocability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها