معنی و ترجمه کلمه غیر قابل فهم بودن به انگلیسی غیر قابل فهم بودن یعنی چه

غیر قابل فهم بودن

incomprehensibility


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها