معنی و ترجمه کلمه غیر محتمل شمردن به انگلیسی غیر محتمل شمردن یعنی چه

غیر محتمل شمردن

rule out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها