معنی و ترجمه کلمه غیر محتمل به انگلیسی غیر محتمل یعنی چه

غیر محتمل

implausible
improbable
unapt
unlikely

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها