معنی و ترجمه کلمه غیر مسئول به انگلیسی غیر مسئول یعنی چه

غیر مسئول

irresponsible
unaccountable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها