معنی و ترجمه کلمه غیر معتاد ساختن به انگلیسی غیر معتاد ساختن یعنی چه

غیر معتاد ساختن

disaccustom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها