معنی و ترجمه کلمه غیر مقیم به انگلیسی غیر مقیم یعنی چه

غیر مقیم

nonresidence
nonresidency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها