معنی و ترجمه کلمه غیر منقلع به انگلیسی غیر منقلع یعنی چه

غیر منقلع

uninterrupted

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها