معنی و ترجمه کلمه غیر موروثى به انگلیسی غیر موروثى یعنی چه

غیر موروثى

adventitious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها