معنی و ترجمه کلمه غیر نوسانى به انگلیسی غیر نوسانى یعنی چه

غیر نوسانى

aperiodic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها