معنی و ترجمه کلمه غیر واقعى به انگلیسی غیر واقعى یعنی چه

غیر واقعى

illusive
illusory
insubstantial
unreal
unrealistic
untrue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها